Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bez kategorii

Nubian textiles

Craft, trade, costume and identity in the medieval kingdom of Makuria

Wystawa

Hidden Textile Treasures in the collections of the Sudan National Museum (otwarta 24 Października 2019 r.)

Wystawa przygotowywana we współpracy z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Sudańskim Muzeum Narodowym i SFDAS.

Ta wystawa była planowana od początku projektu. Chodziło o to, aby przedstawić nie tylko publiczności, ale także kolegom z branży, bogaty potencjał informacyjny tekstyliów i narzędzi związanych z produkcją włókienniczą dla naszych badań i zrozumienia nubijskiej przeszłości. Niestety, częsty brak specjalisty z dziedziny tekstyliów podczas wykopalisk stwarza sytuację, w której pozostałości tkanin zwykle nie są badane i nie są publikowane. Ponadto, nawet jeśli materiał jest zbierany, brak odpowiednich warunków dla przechowywania tkanin archeologicznych przyczynia się do ich szybkiego rozkładu.

Dzięki hojnemu dofinansowaniu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu POLONEZ udało się nam zapewnić transport i konserwację czterech wyjątkowych tkanin ze średniowiecznej kolekcji Sudańskiego Muzeum Narodowego, a także ich umieszczenie w nowych gablotach, zapewniając ich długotrwale zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń odwiedzających Muzeum oraz badaczy. Te cztery tkaniny (KH 15601, KH 18129, KH 18135, KH 18868), a także fragmenty pomalowanego całunu z wyspy Sai, wypożyczone z tej okazji, są niewątpliwie najważniejszymi punktami wystawy.

Scenariusz wystawy podąża etapami tkania, począwszy od prezentacji surowca i jego przetwarzanie w nici, które następnie rozkładane są na krosnach i tkane. Na wystawie nie brak różnorodnych tkanin których kontekst i opis daje wgląd w codzienne życie i praktyki pogrzebowe mieszkańców zarówno starożytnego, jak i średniowiecznego Sudanu.

Planowanie wystawy skorzystało na cennej współpracy  z dr. Elsą Yvanez (Uniwersytet w Kopenhadze) i dr. Vincent’em Francigny (dyrektor SFDAS i dyrektor misji Sai). Szczególne podziękowania należą się naszemu koordynatorowi, panu Mustafie Ahmedowi Elsharif Abdalla, który zapewnił sprawną i skuteczną współpracę z władzami NCAM i personelem Sudańskiego Muzeum Narodowego.


Projekt finansowany w ramach konkursu „POLONEZ 1”, Narodowe Centrum Nauki, umowa 2015/19/P/HS3/02100ee
Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie