Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bez kategorii

Nubian textiles

Craft, trade, costume and identity in the medieval kingdom of Makuria

Opis projektu

Cele badawcze

Na malowidłach zdobiących ściany nubijskich kościołów, królowie i dygnitarze, zarówno świeccy, jak i kościelni, są przedstawieni ubrani w bogato zdobione szaty. Podobnie jak w wielu innych kulturach, w średniowiecznym królestwie Makurii (dzisiejszy Sudan) portret był przywilejem elity, a zatem zwykli ludzie nigdy nie byli przedstawiani w takim kontekście. Z drugiej strony, dowody archeologiczne wskazują odwrotną proporcję materiału: w wykopaliskach znaleziono tylko kilka fragmentów bogato zdobionych tkanin jedwabnych, a fragmenty „zwykłych” ubrań,  z bawełny, lnu i wełny, liczą się tysiącami. Znaleziono również wiele narzędzi związanych z tkactwem, które świadczą o umiejętnościach tkackich średniowiecznego społeczeństwa nubijskiego.
Percepcja ubrań staje się bardziej złożona w konfrontacji ze źródłami pisanymi. Dokumentacja tekstowa potwierdza w istocie import luksusowych tkanin na dwór Makurycki, ale jeśli chodzi o ludność nubijską, opisywana jest ona zwykle jako naga lub, w najlepszym przypadku, ubrana w przepaskę na biodrach lub skórę zwierzęcą ; taką tradycję potwierdzają również opisy dziewiętnastowiecznych europejskich podróżników w Sudanie. Czy istnieje wspólny wątek wiążący wszystkie te różne, a czasami sprzeczne dane? Celem projektu badawczego jest zbadanie produkcji tekstylnej i konsumpcji odzieży średniowiecznego królestwa Makurii, a także zrozumienie roli ubioru jako znacznika tożsamości i statusu społecznego w społeczeństwie Makuryckim.

Metodologia

W projekcie planowana jest inwentaryzacja tkanin znalezionych w wykopaliskach, zarówno opublikowanych (Qasr Ibrim, Kulubnarti, Meinarti), jak i niepublikowanych (Gebel Adda, Faras, Argin, obszar 4ej Katarakty), a także narzędzi przędzalniczych i tkackich w specjalnie zaprojektowanej bazie danych. W zestawie znajdą się także odzież skórzana i roślinna, o ile to się zachowały. Każdy przedmiot zostanie odpowiednio opisany i sfotografowany.
Rdzeniem dokumentacji tekstylnej będzie analiza techniczna tkanin w celu identyfikacji włókna, splotu, barwnika, a także obiektywna ocena poziomu jakości tych kryteriów. Takie badanie powinno doprowadzić do identyfikacji lokalnych warsztatów; pochodzenie tkanin, zwykle dobrze udokumentowane, pomoże w określeniu lokalizacji takich warsztatów i ocenie lokalnych i regionalnych sieci handlowych. Wyniki powinny być potwierdzone analizą chemiczną wybranych próbek.
W przypadku narzędzi przędzalniczych i tkackich archeologia eksperymentalna powinna być stosowana w celu ustalenia średniej ilości i jakości produkowanych artykułów (przędzy, ubrań), a także liczby osób zaangażowanych w rzemiosło włókiennicze. Analiza porównawcza z tkaninami z miejsc, w których znaleziono narzędzia, będzie kontrolować stopień skuteczności eksperymentu.
Kwestia dokumentacji tekstowej zostanie zbadana we współpracy z Robin Seignobos (IFAO), specjalisty od średniowiecznych źródeł pisanych dotyczących relacji egipsko-nubijskich.

Oczekiwany wpływ planowanych badań na rozwój nauki, cywilizacji i społeczeństwa

Ostateczne wyniki badań przedstawią w nowym świetle nubijskie rzemiosło włókiennicze i handel, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Identyfikacja specjalistycznych warsztatów (wielkość, jakość produkowanych tkanin) ma ogromne znaczenie dla badania nubijskich umiejętności technicznych w produkcji tekstyliów, a także dla obiektywnego oszacowania ilości  importowanych tkanin. Bliższa analiza różnych tradycji ubioru powinna również doprowadzić do lepszego zrozumienia nubijskiego postrzegania odzieży jako wyraz tożsamości i / lub markera społecznego.
Utworzona baza danych będzie dostępna online, aby zapewnić naukowcom ds. Sudańskiej archeologii oraz specjalistom tekstyliów szczegółową dokumentację na temat tkanin oraz powiązanych z ich produkcją narzędzi.

Celem projektu jest również zorganizowanie we współpracy z Narodową Korporacją ds. Starożytności i Muzeów (NCAM), Sudańskiego Muzeum Narodowego (SNM) i Uniwersytetu w Chartumie dedykowanych warsztatów, mających na celu zapewnienie personelowi Muzeum i studentom archeologii podstawowych pojęć dotyczących tekstyliów, zwłaszcza w kontekście wykopalisk.


Projekt finansowany w ramach konkursu „POLONEZ 1”, Narodowe Centrum Nauki, umowa 2015/19/P/HS3/02100ee
Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie